Obecní úřad zajišťuje tyto správní úkony:

  • Evidence obyvatel – přihlášení a odhlášení k trvalému pobytu
  • Ověřování dokumentů, podpisů

Městský úřad Hlinsko zajišťuje tyto správní úkony:

  • Matriční úřad
  • Vydávání osobních dokladů – občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz
  • Vydání živnostenského listu, registrace podnikání
  • Stavební úřad, finanční úřad, OSSZ