Mrákotínská hruška – hlasujte v evropském kole

Mrákotínská 110 let stará „hruška v širém poli“ se stala vítězem soutěže Strom roku 2023. V celorepublikové anketě získala 6 433 hlasů! Jejím navrhovatelem je: Ludmila Vacková, obec Mrákotín, MAS HLINECKO, SOMH (SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU HLINECKO), MSL (MIKROREGION SKUTEČSKO – LEŽÁKY).  Hrušeň nyní postupuje do evropského kola Evropský strom roku 2024. Budeme moc rádi, když spolu s námi budete o její prvenství také hlasovat.

Hlasování proběhne od 1.2.2024 – do 22.2.2024

Soutěž je bohužel celá v angličtině, ale máme pro vás jednoduchý návod

Otevřete odkaz https://www.treeoftheyear.org/vote

Zaškrtněte dva stromy (jinak vás to nepustí dál)

Poté klikněte dole na spodní straně lišty na Vote

Vyplňte váš email a zaškrtněte dvě políčka a klikněte opět na Vote

V e-mailu obratem potvrďte hlasování a je hotovo

Hlavně tento příspěvek co nejvíce SDÍLEJTE, ať se dostane do všech koutů naší země a jediný vítězný finalista z ČR má co největší šance na úspěch

 

Pomoc terénního sociálního pracovníka

Sociální odbor města Hlinska Vám nabízí bezplatnou pomoc terénního sociálního pracovníka pana Filipa Peregrina. V případě zájmu Vás může navštívit ve Vaší domácnosti a poskytnout Vám základní sociální poradenství, zprostředkuje vhodnou sociální službu nebo Vám pomůže zažádat o sociální dávky. Kontaktujte p. Peregrina na tel. 737 347 220 a domluvte si nezávaznou schůzku.

Pedikúra v Kladně

Paní Radka Bokvajová otevřela 1. ledna 2024 svoji provozovnu v Kladně č. p. 14, kde děla pedikúru, nehtovou modeláž, klasickou manikúru, P-shine, parafínové zábaly, wellness – spa. Objednat se můžete na tel. čísle 603 362 129.

Oznámení vlastníkům lesa

Městský úřad Hlinsko, jako orgán státní správy lesů, oznamuje právnickým a fyzickým osobám, které vlastní lesy o celkové výměře menší než 50 ha, že na období  1. ledna  2024 do 31. prosince 2028 byl výkonem funkce odborného lesního hospodáře v těchto lesích opět pověřen pan Roman Pešek.

Více info v připojené příloze.

Oznámení vlastníkům lesa

Zájezd do Senátu PČR

Obec Dědová obdržela od senátora Jana Tecla, exkluzivní nabídku na prohlídku Senátu PČR.

Jedná se o prohlídku historických prostor Valdštejnského paláce, ale i prostor veřejnosti běžně nepřístupných. Následuje promítání krátkého filmu o historii Senátu, drobné občerstvení a povídání u šálku kávy.

Termín zájezdu není zatím stanoven, bude domluven až podle zájmu. Zájezd je pro 20 – 30 osob.

Kdo by měl zájem, hlaste se prosím nejpozději do konce ledna 2024, buď osobně na obecním úřadě, nebo telefonicky na čísle 607 078 287.

Celý zájezd je zdarma.

Pozvánka do Senátu

Manželské večery Jeníkov

Osm setkání, každé s příjemnou večeří pro dva při svíčkách – jako na rande.

Po večeři následuje velmi praktická promluva na jedno z témat kurzu.

V úplném soukromí u malých stolků pouze pro dva spolu sami prodiskutujete téma večera nad dotazníky z příruček.

Skupinová diskuse není součástí kurzu, o svém vztahu nemusíte nikomu nic říkat.

Děkujeme.

Tereza a Martin Pešavovi

Jeníkov

MV pozvanka 2024

Zápis do ZŠ a MŠ Kameničky

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kameničky, Kameničky 38, 539 41 Kameničky, okres Chrudim vyhlašuje na čtvrtek 18.04.2024 v době od 12:00 do 16:00 hodin zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025.

U zápisu zákonní zástupci předloží:

  • rodný list dítěte;
  • platný doklad o svém trvalém pobytu (občanský průkaz, pas);
  • doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pokud budou žádat o odklad povinné školní docházky (doporučení přiloží ke své žádosti o odklad povinné školní docházky).

Informace k zápisům k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025

Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Rovněž se týká dětí, kterým byl v roce 2023 odložen začátek povinné školní docházky.

Pokud u svého dítěte uvažujete o odkladu začátku povinné školní docházky, měli byste vědět, že o odklad lze požádat pouze v době konání zápisu. Vzhledem k tomu je žádoucí, abyste všechna k tomu potřebná doporučení (jimiž jsou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa) měli v době zápisu již vyřízena a vzali jste je k zápisu s sebou.

Za účelem posouzení školní zralosti se můžete objednávat v Pedagogicko-psychologické poradně Hlinsko, Nádražní 548, abyste vše potřebné vyřídili v dostatečném časovém předstihu (tel. 469 312 934).

Mgr. Lenka Hladíková

ředitelka ZŠ a MŠ Kameničky

 

 

Zápis_2024_2025