Dne 13. 3. 2023 byl firmou EKOMONITOR Chrudim proveden odběr pitné vody.

Laboratorní analýzy se skládaly z:

úplného rozboru pitné vody včetně pesticidů  na č.p. 76

souvztažného vzorku z vodojemu

Výsledek úplného rozboru nesplnil limit v ukazateli vápník a hořčík. Jedná se však pouze o překročení doporučené hodnoty a není nutné převzorkovat.

Výsledek souvztažného vzorku limity splňuje.