Dne 5. 9. 2023 byl firmou EKOMONITOR Chrudim proveden odběr pitné vody.

 

Laboratorní analýzy se skládaly z:

  • kráceného rozboru pitné vody včetně radiochemického rozboru.

 

Výsledek kráceného rozboru nesplňil limit v ukazateli pH. Není však nutné převzorkovat.

 

Radiochemický rozbor:

objemová aktivita radonu převyšuje referenční úroveň, jako již několikrát v minulosti. 

Celková objemová aktivita alfa a beta nepřevyšuje vyšetřovací úroveň 0,20 Bq/l, kterou stanoví vyhláška č. 422/2016 Sb.

Výsledky jsou odeslány Ústavu pro jadernou bezpečnost. Další postup budeme konzultovat s inspektorem SÚJB.