Oznámení vlastníkům lesa

Městský úřad Hlinsko, jako orgán státní správy lesů, oznamuje právnickým a fyzickým osobám, které vlastní lesy o celkové výměře menší než 50 ha, že na období  1. ledna  2024 do 31. prosince 2028 byl výkonem funkce odborného lesního hospodáře v těchto lesích opět pověřen pan Roman Pešek.

Více info v připojené příloze.

Oznámení vlastníkům lesa

Zájezd do Senátu PČR

Obec Dědová obdržela od senátora Jana Tecla, exkluzivní nabídku na prohlídku Senátu PČR.

Jedná se o prohlídku historických prostor Valdštejnského paláce, ale i prostor veřejnosti běžně nepřístupných. Následuje promítání krátkého filmu o historii Senátu, drobné občerstvení a povídání u šálku kávy.

Termín zájezdu není zatím stanoven, bude domluven až podle zájmu. Zájezd je pro 20 – 30 osob.

Kdo by měl zájem, hlaste se prosím nejpozději do konce ledna 2024, buď osobně na obecním úřadě, nebo telefonicky na čísle 607 078 287.

Celý zájezd je zdarma.

Pozvánka do Senátu

Zápis do ZŠ a MŠ Kameničky

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kameničky, Kameničky 38, 539 41 Kameničky, okres Chrudim vyhlašuje na čtvrtek 18.04.2024 v době od 12:00 do 16:00 hodin zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025.

U zápisu zákonní zástupci předloží:

  • rodný list dítěte;
  • platný doklad o svém trvalém pobytu (občanský průkaz, pas);
  • doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pokud budou žádat o odklad povinné školní docházky (doporučení přiloží ke své žádosti o odklad povinné školní docházky).

Informace k zápisům k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025

Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Rovněž se týká dětí, kterým byl v roce 2023 odložen začátek povinné školní docházky.

Pokud u svého dítěte uvažujete o odkladu začátku povinné školní docházky, měli byste vědět, že o odklad lze požádat pouze v době konání zápisu. Vzhledem k tomu je žádoucí, abyste všechna k tomu potřebná doporučení (jimiž jsou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa) měli v době zápisu již vyřízena a vzali jste je k zápisu s sebou.

Za účelem posouzení školní zralosti se můžete objednávat v Pedagogicko-psychologické poradně Hlinsko, Nádražní 548, abyste vše potřebné vyřídili v dostatečném časovém předstihu (tel. 469 312 934).

Mgr. Lenka Hladíková

ředitelka ZŠ a MŠ Kameničky

 

 

Zápis_2024_2025

Poplatky na rok 2024

Podle nové obecně závazné vyhlášky obce Dědová, dochází od ledna 2024 ke změně poplatku za odpady. Nový poplatek za poplatníka je 750 Kč. Cena poplatku ze psa zůstává stejná, tedy 100 Kč. Platit můžete v hotovosti na obecním úřadě v době úředních hodin (pondělí 17 – 19 hod), případně můžete částku poslat na účet obce 11728531/0100. Do poznámky uveďte č. p. a počet osob, případně psa. Poplatek musí být uhrazen nejpozději do 30. dubna 2024.

Poplatek za vodné 2023

V pondělí 27. 11. a v pondělí 4. 12. 2023, budeme vybírat poplatek za vodné. Vybírat se bude samoodečtem jako v loňském roce. Nahlásit stav vodoměru můžete od 17 do 19 hod. Případně můžete poslat na účet obce 11728531/0100 s Vaším jménem a počtem m3. Cena zůstává stejná 25 Kč/m3.

Pojízdná prodejna Lacrum Velké Meziříčí

Každou středu od 11:30 hod. přijede do naší obce pojízdná prodejna Lacrum Velké Meziříčí.

Prodávají výrobky z mlékárny Lacrum a masny Měřín.

Prodejna nabízí mléčné výrobky z lokálních zdrojů, a to sýry tavené i tvrdé, mléko, smetanu, zákysy, bezlaktózový jogurtový nápoj, máslo, čerstvý vážený tvaroh atd.

Mlékárenský sortiment je doplněný výrobky masny Měřín, paštika, salámy, tlačenky, prejty, gulášovou a dršťkovou polévkou atd.