Finanční sbírka pro Záchrannou stanici Pasíčka

Spuštění finanční sbírky na platformě Donio.cz.

Rádi bychom vybrali milion korun který poslouží na dofinancování projektu „Modernizace Pasíčka2022“.

Cílem projektu je vybudování komplexu multifunkčních voliér, převážně pro rehabilitaci velkých druhů ptáků.

Více informací k tomuto projektu se dozvíte přímo ve sbírce https://www.donio.cz/pomozte-nam-vzletnout 

Je velmi složité shánět peníze na tak obrovský projekt a proto budeme velmi vděčni za Vaši spolupráci, propagaci a podporu.

Mnohokrát děkujeme.

Andrea Laki

Záchranná stanice Pasíčka

+420 606 714 386

www.pasicka.cz

Tisková zpráva Donio new

Očkovací centrum Hlinsko

Očkovací centrum Hlinsko, v budově Polikliniky Nádražní 548, je stále v provozu.

Očkují každý pracovní den pondělí až pátek od 07:00 do 15:00 a také každou první a třetí sobotu v měsíci 07:00-11:30.

Očkování v sobotu je vhodné předem objednat na telefonu 603 394 909 nebo 602 683 973, případně na e-mailu ockovanihlinsko@sdamp.cz.

Pro všechny zájemce mají k dispozici novou vakcínu Comirnaty Omicron XBB.1.5.

Comirnaty Omicron XBB.1.5. je neživá mRNA vakcína, určená k ochraně proti koronaviru pro osoby od 12 let.  Vakcína slouží k podání základní i posilovací dávky.  Základní očkování se nově provádí jednou dávkou této vakcíny (již není třeba prodávat tři dávky jako v minulosti. V případě zájmu lze po předchozí dohodě objednat i další vakcíny proti viru SARS COVID 19.

 

Vyhodnocení monitoringu pitné vody

Dne 5. 9. 2023 byl firmou EKOMONITOR Chrudim proveden odběr pitné vody.

 

Laboratorní analýzy se skládaly z:

  • kráceného rozboru pitné vody včetně radiochemického rozboru.

 

Výsledek kráceného rozboru nesplňil limit v ukazateli pH. Není však nutné převzorkovat.

 

Radiochemický rozbor:

objemová aktivita radonu převyšuje referenční úroveň, jako již několikrát v minulosti. 

Celková objemová aktivita alfa a beta nepřevyšuje vyšetřovací úroveň 0,20 Bq/l, kterou stanoví vyhláška č. 422/2016 Sb.

Výsledky jsou odeslány Ústavu pro jadernou bezpečnost. Další postup budeme konzultovat s inspektorem SÚJB.

 

Rozhodnutí předsedkyně Poslanecké sněmovny o udělení znaku a vlajky obce Dědová

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám oficiálně představila náš nový znak a vlajku obce Dědová.

To, že i naše obec by měla mít svůj znak a vlajku, jsme schválili už na Zasedání zastupitelstva na konci loňského roku.

Nechali jsem si připravit několik variant od Mgr. Jana Tejkala a nakonec vybrali tento.

Poté putoval náš návrh do Poslanecké sněmovny ke schválení, kde na základě Rozhodnutí předsedkyně Poslanecké sněmovny nám byl dne 12. července 2023 udělen znak a vlajka obce Dědová.

Pevně doufám, že se Vám naše nové symboly líbí a věřím, že na ně budeme všichni náležitě hrdí!

Vendula Vallová, starostka obce

 

Výsledky monitoringu pitné vody

Dne 13. 3. 2023 byl firmou EKOMONITOR Chrudim proveden odběr pitné vody.

Laboratorní analýzy se skládaly z:

úplného rozboru pitné vody včetně pesticidů  na č.p. 76

souvztažného vzorku z vodojemu

Výsledek úplného rozboru nesplnil limit v ukazateli vápník a hořčík. Jedná se však pouze o překročení doporučené hodnoty a není nutné převzorkovat.

Výsledek souvztažného vzorku limity splňuje.